card
CifCleaning

Cif Чистящий Крем, Гадаргуу Цэвэрлэх Бүтээгдэхүүн

  • Цэвэрлэнэ, ариутгана.
  • Гадаргууны цэвэрлэгээ болон арчилгааны мэргэжилтэн.
  • Сif крем нь зэв болон дагтаршсан бохирдлыг үр дүнтэй цэвэрлэнэ.
  • Бичил талстын тусламжтайгаар бохирдлыг 100% цэвэрлэнэ.
  • Гэрийн бүх төрлийн цэвэрлэгээнд тохиромжтой. Олон төрлийн гадаргууд хэрэглэх боломжтой.

Contact Seller