Мэс заслын утас бусад хэрэгсэл

ПДС II

Xайлдаг, дан, синтетик мэс заслын утас
ПДCII* - синтетик, монофиламент хайлдаг мэс заслын утас. Гидролизын аргаар хайлна. Бүрэн хайлах хугацаа 180-210 хоног. Бүх төрлийн зөөлөн эд оёх, ялангуяа хүүхдийн зүрхний мэс засал, ортопеди, пластик, нүдний мэс засалд хэрэглэнэ. 

Тоо
Шууд захиалах

Contact Seller