ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН эмч зөвлөж байна 2015.12.28

Бүсгүйчүүдээ хэрэгтэй зөвлөгөөгөө 13:00 - 15:00 цагийн хооронд аваарай smiley

Эмэгтэйчүүдийн болон Хүүхдийн эмчийн өмнөх зөвлөгөөнүүдийг уншихыг хүсвэл:
http://msdistribution.mn/mn/content?t=3