card
SPLATOral care

Splat Special Extreme White Plus / Эрчимтэй цайруулах үйлчилгээтэй /

Эрчимтэй цайруулах үйлчилгээтэй шинэчилсэн шүдний оо 

  • Шүдэн дэх хөнгөн хэлбэрийн өнгөрийг арилгах папаин агуулсан, дугуй хэлбэртэй цэвэрлэх ширхэгтэй
  • Пероксидом карбамидын онцгой микро ширхэгтэй бөгөөд эдгээр нь шүд угаах явцад идэвхтэй үйлчилнэ
  • Фторидын ион нь шүд хорхойтохоос найдвартай хамгаална
  • Полидон® өнгөр тогтоож, шүд чулуужихаас хамгаална. 

ЭМНЭЛЗҮЙГЭЭР БАТЛАГДСАН
• Цэвэрлэх үйлчилгээ – 66%
• Үрэвслийн эсрэг үйлчилгээ – 26%
• Цус тогтоох үйлчилгээ – 63%
• Эрдэс сэргээх үйлчилгээ – 17%
• Цайруулах үйлчилгээ – 4 долоо хоногийн дотор хоёр өнгөөр цайруулна, цайруулах үр дүн нь 50%
 


Contact Seller