ХҮҮХДИЙН эмч зөвлөж байна 2015.12.11

Эмч маань 12:00 - 14:00 цагийн хооронд онлайн зөвөлгөө өгөх болно.
Хэрэгтэй асуултаа коммент хэсэгт үлдээгээрэй манайхаан  [wink]

Эмэгтэйчүүдийн болон Хүүхдийн эмчийн өмнөх зөвлөгөөнүүдийг уншихыг хүсвэл:
http://msdistribution.mn/mn/content?t=3