ХҮҮХДИЙН эмч зөвлөж байна 2015.11.27

Эмч маань 12:00 - 14:00 цагийн хооронд онлайн зөвөлгөө өгөх болно. Хэрэгтэй асуултаа амжиж асуугаарай манайхаан  [laugh]

Эмэгтэйчүүдийн болон Хүүхдийн эмчийн өмнөх зөвлөгөөнүүдийг уншихыг хүсвэл:
http://msdistribution.mn/mn/content?t=3