Jonhson’s Vita Rich Grapefriut / Усан үзмийн үрийн тостой иж бүрдэл /

Jonhson’s Vita Rich Sooth / Сарнайн устай иж бүрдэл /

Johnson's Vita Rich Smooth / Папайя жимсний хандтай /

Jonhson's Vita Rich Bright / Анар жимсний хандтай /

Johnson's Vita Rich Replen / Ойн жимсний цуглуулга, бөөрөлзгөний хандтай /