Reach Wonder Grip™/ Хүүхдийн шүдний сойз 6-12 нас /

Reach Stay & White / Шүдний сойз /

Reach Fresh Breath / Шүдний сойз /

Reach Dual Effect / Шүдний сойз /

Reach Access Plus / Шүдний сойз /

Reach Floss Clean / Шүдний сойз /

Reach Interdental / Шүдний сойз /

Reach Сontrol / Шүдний сойз /