Huggies Bosong Bosong Soft L 4-62 / Хүүхдийн живх 10-14 кг /

Huggies Bosong Bosong Soft M 3-76 / Хүүхдийн живх 7-11 кг /

Huggies Bosong Bosong Soft S 2-78 / Хүүхдийн живх 4-8 кг /

Huggies Baby Wipes / Хүүхдийн нойтон салфетка /

Huggies Ultra Magic Pants Boy L 4-28 / Өмсдөг живх 10-14кг хүү /

Huggies Ultra Magic Pants Girl L 4-28 / Өмсдөг живх 10-14кг охин /

Huggies Ultra Magic Pants Boy ХL 4-28 / Өмсдөг живх 10-14кг хүү /

Huggies Ultra Magic Pants Girl ХL 5-24 / Өмсдөг живх 12-18кг охин /

Huggies Ultra XL 5-48 / Хүүхдийн живх 12-18 кг /

Huggies Ultra L 4-54 / Хүүхдийн живх 10-14 кг /

Huggies Ultra M 3-64 / Хүүхдийн живх 7-11 кг /

Huggies Ultra S 2-70 / Хүүхдийн живх 3-8 кг хүртэл /

Huggies Ultra NB 1-70 / Хүүхдийн живх 5 кг хүртэл /

Huggies Ultra NB 1-24 / Хүүхдийн живх 5 кг хүртэл /

Huggies Ultra Just Born 0-24 / Дөнгөж төрсөн нярайн живх 4кг хүртэл /