Raid Liguid for fumigator / Халааж ууршуулах цахилгаанд залгадаг шумуулны хор /

Raid Mothproofer Gel / цагаан эрвээхэйнээс хамгаалах гель /

Raid Mat Heater / Цахилгаанд залгадаг ялтсан хор-Их бие /

Raid Coils / Шумуул үргээгч хүж /

Raid FIK Aerosol / Шумуул, ялаа, эрвээхэй устгах шүршдэг хор /

Raid MIK aerosol / Мөлхөө болон Нисдэг шавьжны хор

Raid CIK Bang Aerosol / Жоом,Бясаа,шоргоолж устгах шүршдэг хор /