Дурангийн багаж хэрэгсэлд аюулгүй ариутгагч бодиснууд