Ob Тампон ProComfort / Торгомсог гадаргуутай тампон /

Ob Тампон Procomfort Night / Шөнийн Тампон /

Ob Tampon Orginal / Тампон энгийн /