ХАРИЛЦАГЧ БОЛОХ

Та манай компанитай хамтран ажиллаж бизнесийн үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхийг хүсвэл дараах байдлаар хамтран ажиллаж боломжтой. Үүнд:
  1. УБ хотод харилцагч болох
  2. Орон нутгийн харилцагч
  3. Орон нутгийн гэрээт борлуулагч болох  

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАРИЛЦАГЧ БОЛОХ

УБ хотод харилцагч болохдоо өөрийн дэлгүүр, үйлчилгээний төвийн байршлаас шалтгаалан доорх суваг хариуцсан менежерүүдтэй холбогдон харилцагч болох боломжтой.

ХОЛБОО ТОГТООХ

Сүлжээ супермаркет хариуцсан Сувгийн менежер 
  9909-7375

Супермаркет хариуцсан Сувгийн менежер 
  8911-9869

Баруун бүсийн Минимаркет, зургаа болон найман нэрийн барааны дэлгүүр хариуцсан Сувгийн менежер 
  9909-2055

Зүүн бүсийн Минимаркет, зургаа болон найман нэрийн барааны дэлгүүр хариуцсан Сувгийн менежер 
  9902-1555

Эмийн сан хариуцсан Сувгийн менежер 
  8811-9869

Зах болон бөөний төв хариуцсан Сувгийн менежер 
  9906-7142

Албан байгууллага хариуцсан Сувгийн менежер 
  9400-4640
 

ОРОН НУТГИЙН ХАРИЛЦАГЧ БОЛОХ

Одоогоор манай компани Эрдэнэт хот, Дархан хот, Өмнөговь зэрэг аймгуудад үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд Өвөрхангай, Архангай, Дорнод аймгуудад гэрээт борлуулагч ажиллуулж байна.

Орон нутаг хариуцсан Сувгийн менежер 
  9905-0255

Эрдэнэт, Дархан хотыг хариуцсан Сувгийн менежер 
  9906-0587

ОРОН НУТГИЙН ГЭРЭЭТ ХАРИЛЦАГЧИД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Гэрээт борлуулагч болох хүсэлтэй иргэн, хуулийн этгээд дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
  • Монгол Улсын нутагт дэвсгэрт бизнесийн үйл ажиллагаагаа явуулдаг, НӨАТ төлөгч иргэн, хуулийн этгээд байх
  • НӨАТ төлөгч биш байх тохиолдолд тухайн бизнесийн үйл ажиллагааг 1-ээс доошгүй жил тогтвортой явуулсан байх
  • 2 /хоёр/-оос доошгүй ажилтан ажиллуулах хүний нөөцийн боломжтой байх
  • Сарын нийт худалдан авалтын дүн нь 10 саяас доошгүй байх
  • Бараа бүтээгдэхүүн худалдах дэлгүүртэй байх эсвэл 12-с дээш м2 талбайтай өөрийн өмчлөлийн ажлын байр эсвэл 2-с доошгүй жилийн хугацаатай түрээсийн  байртай байх
  • Бараа бүтээгдэхүүнийг хадгалах агуулахтай байх / Найдвартай бэхэлгээ, агуулахын шаардлага хангасан өөрийн өмчлөлийн ажлын байр эсвэл тогтвортой түрээсийн байртай байх /
  • Бараа худалдах, худалдан авах гэрээнд заасан лимит хэмжээг хангаж чадахуйц үнэлгээ бүхий өөрийн өмчлөлийн эсвэл гуравдагч этгээдийн өмчлөлийн үл хөдлөх хөрөнгөийг барьцаалуулах боломжтой байх